Központi háziorvosi ügyelet

Mentőszolgálatunk 2000. óta lát el központi orvosi ügyeleti feladatokat Önkormányzati és Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által kötött együttműködési szerződések alapján. Napjainkra Pest megyében már 18 településen biztosítjuk a Sürgősségi Orvosi Ügyeleti ellátását, hétköznap 13 órában, hétvégén és ünnepnapon pedig 24 órában.

Kérjen ajánlatot orvosi ügyeletre

Az orvosi ügyelet leírása

Az ügyeleti tevékenységet hétköznap éjszaka 13 órában egy orvos, egy gépkocsivezető és egy szolgálatvezető, míg hétvégén és ünnepnapon 24 órában két orvos, egy gépkocsivezető és egy szolgálatvezető látja el. Orvos gépkocsival ellátja a hívásokat, a gépkocsi-vezető – aki egészségügyi gyakorlattal is rendelkezik – elkíséri az orvost a beteg lakására, és segédkezik az ellátásban, illetve rögzíti a beteg adatait.

A szolgálatvezető fogadja és rangsorolja a beérkező hívásokat, ennek alapján irányítja a területen dolgozó gépkocsit, valamint asszisztál amikor az orvos az ambulancián látja el a betegeket. Mindezek mellett elvégzi az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos adminisztrációt.

Az orvos az ellátott betegekről „észlelési lapot” vesz fel, amelyen rögzíti a beteg adatait, az észlelés időpontját, a beteg státuszát, a diagnózist, és az elvégzett beavatkozásokat, tett intézkedéseket. Az észlelési lap egy példányát a beteg kapja meg, hogy a következő orvost vagy háziorvosát, az előző orvosi ténykedésekről informálni tudja annak érdekében, hogy a terápia folyamatosságát biztosítani lehessen. Második példánya szervezetünknél, a dokumentáció részeként kerül megőrzésre.

A kivonuló gépkocsi és felszerelése

A hirtelen kialakuló súlyos kórképekbe úgy tudunk időben beavatkozni, hogy olyan gépjármű áll a csapat rendelkezésére, amely relatíve olcsó üzemű, alacsony szervizigényű, megbízható, benne az orvostechnika áttekinthetően és biztonságosan elhelyezhető. Tekintettel a sürgősségi orvosi ügyelet feladatainak sürgősségére a gépjármű megkülönböztető jelzéssel van ellátva.

A munkatársak kiválasztása

A megfelelő munkatársak kiválasztása a szervezet működése és jövője szempontjából kiemelt fontosságú kérdés, tehát ennek megfelelő súlyt helyezünk kezelésére is. Orvosok esetében alkalmazási feltétel a szakvizsga (vagy legalább 2 éves, a sürgősségi betegellátás területén szerzett gyakorlat). Ez alól a jövőben felmentést kaphatnak azok a fiatal orvosok, akik hallgatóként cégünk munkatársai voltak, és a főorvos kellőképpen rátermettnek tartja őket. Ápoló / nővér esetében alkalmazási feltétel az egészségügyi szakképesítés, és előny a mentő-szakápolói vagy intenzív terápiás szakasszisztensi illetve magasabb szintű (főiskolai) szakképesítés.

Gépkocsivezetők esetében alapfeltétel a PÁV I. fokozatú pályaalkalmasság (jogosultság megkülönböztető jelzést használó jármű vezetésére), legalább 2 éves vezetési gyakorlat, jó városismeret, és legalább két év egészségügyi gyakorlat. Különösen szívesen látjuk azokat a mentő-gépkocsivezetőket, akik a helyszíni betegellátásban már megfelelő gyakorlatot szereztek.

Célunk még több, az európai uniós elvárásoknak megfelelő ügyeleti-sürgősségi struktúra kialakítása. Segítjük az önkormányzatok és egészségügyi intézmények szakembereit a megfelelő megoldás kialakításában, hogy mind szakmailag, mind finanszírozás szempontjából a legideálisabb konstrukció valósuljon meg úgy, hogy a betegellátás és a betegszállítás színvonala a lehető legmagasabb szintet érje el.