Rendezvények egészségügyi biztosítása

Szervezetünk a mentési kategóriából a rendezvények egészségügyi biztosítását (Mozgóőrségi ellátást) szakképzett személyzettel és a rendeletben előírt felszereltségű Eset és mentőautókkal végzi. Minden évben számos kulturális, sport és zenei rendezvényre rendelik meg mozgóőrségi szolgálatunkat. Szervezetünk hosszú évek óta nyújt magas szakmai színvonalon és mindemellett szolid árakon egészségügyi ügyeleteket.

Kérjen ajánlatot rendezvények egészségügyi biztosítására

Referenciáink:

 • T-Mobile Kapcsolat mega koncert (13 évet)
 • Nemzeti Vágta (3 évet)
 • Pepsi sziget (első 3 évet)
 • Tűzoltósággal és a Rendőrséggel együtt közös bemutatók a XVIII. kerületben
 • Szeptemberfeszt a Bókai kertben minden évben (Karitatív)
 • Mentős bemutatók gyerekeknek (Iskolákban, óvodákban)
 • Önkormányzatiság 15. évfordulója (Belügyminisztérium felkérése alapján)
 • Nemzeti Színház átadása (karitatív)
 • Margit-sziget szabadtéri rendezvények Május 1-én (karitatív)
 • Egészségügyi ügyelet a Mechwart ligetben (Zene Ünnepe)
 • Magyar huszárok felvonulása Budapesten (március 15.-én) minden évben
 • Egyetem rakpart gyorsulási versenyek
 • Sóskúti lovas klub rendezvényei (folyamatosan egész évben)
 • Budapesti Tűzijáték augusztus 20-i
 • Kovács KO-KO István Budapest Sportcsarnok kisvilágbajnoki címmérkőzése
 • Utcai harcosok fesztiválja (Budapest)
 • Nemzetközi motoros találkozó (Budapest) Törökbálint Cora bicikliverseny
 • Budapest Rally, FutaPest, Ifjusági Karete versenyek, nagyobb céges partik.
 • Rendezvényszervezők részére 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről

Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja

Mi a gyalogőrség?

1.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél mentőgépjármű igénybevétele nélkül történik a rendezvény részvevőinek egészségügyi biztosítása.
1.2. Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 500-1000 fő között van, kivéve a 2.6.1. alpont szerinti esetet. Ezen létszám feletti résztvevő esetén mozgóőrség biztosítása szükséges.
1.3. Az ellátást mentőápoló, mentőtiszt, (mentő)orvos, oxyológus szakorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.
1.4. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas (állandó vagy ideiglenes) helyiséget fektetési lehetőséggel. Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről, amelynek összetételét az OMSZ szakmai útmutatóban határozza meg.

Mi a mozgóőrség?

2.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél a mentési készenlét végzése e rendelet szerint meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, továbbá meghatározott helyszínen és ideig történik. Mentési készenlét alatt értendő a várható oxyológiai ellátás helyszínén az orvosi, a mentőtiszti, illetve a mentőápolói szintű ellátás biztosítása.
2.2. Mozgóőrséget mentési tevékenységet végző szervezet láthat el.
2.3. A mozgóőrségen a 2.4. pont a)-h) alpontjaiban felsorolt mentőgépjárművek közül a várható oxyológiai ellátás szintjének megfelelőt kell biztosítani, figyelembe véve a 2.6. pontban foglaltakat.

2.4. A mozgóőrség által végzett egészségügyi biztosítás ellátható:

a) mentőgépkocsival,
b) kiemelt mentőgépkocsival,
c) esetkocsival,
d) rohamkocsival,
e) gyermekmentő-rohamkocsival,
f) légi mentőjárművel,
g) mentőorvosi gépkocsival,
h) mentő-motorkerékpárral, illetve
i) oxyológiai ambulanciával.
Az oxyológiai ambulancia:
ia) a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló személyek vizsgálatára és megfigyelésére alkalmas, szükség esetén a halott(ak) elkülönítését szolgáló helyiség(ek)ből áll,
ib) a felszereltsége az oxyológiai ellátáshoz szükséges eszközöket és műszereket tartalmazza, ideértve a higiénés feltételek biztosítását is,
ic) vezetője oxyológus szakorvos vagy gyakorlott mentőorvos, személyi állománya orvos(ok)ból, mentőtiszt(ek)ből, mentőápolókból és kisegítő személyzetből áll.
2.5. A mozgóőrség vezető orvosa URH-, illetve telefonkapcsolatot tart a területileg illetékes Irányító Csoporttal.

2.6. A mozgóőrség egészségügyi biztosításának szintjei:

2.6.1. Kisebb létszámú (1000 fő alatti) rendezvény esetén mozgóőrség akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve külön jogszabály a (sport)esemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.
2.6.2. 1001-5000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges.
2.6.3. 5001-10 000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.
2.6.4. 10 001-50 000 fő részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.
2.6.5. Minden további 10 000 fő részvétele esetén további egy-egy esetkocsi szükséges.
2.6.6. 100 000 főt meghaladó rendezvény esetén 50 000 főnként további egy-egy rohamkocsi szükséges.
2.6.7. 50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxyológiai ambulancia biztosítása szükséges.
2.6.8. 50 000 főt befogadó rendezvény esetén készíteni kell mentési tervet, amelyet 8 nappal a rendezvény előtt egyeztetni kell az OMSZ illetékes regionális szervezetével és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel.
2.6.9. Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén – a fokozott veszélyforrásra figyelemmel – egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.
2.6.10. Több mentőegység igénybevétele esetén a rendezvény szervezője kijelöli azt az ellátásért felelős vezetőt, aki folyamatos kapcsolatot tart a helyszín biztosításában résztvevőkkel.

Rendezvényen ellátott beteg elszállítása

Amennyiben az 1-2. pontban foglaltak szerint ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas, legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxyológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, és emiatt az OMSZ-nak igazolt többletköltsége merül fel, akkor ezt az egészségügyi biztosítást végző szervezet az OMSZ számára megtéríti.